Programma's

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Programma 2: Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder(s):

G. van Deelen

/

H.E. van Dijk-van Ommering

/

Programmacoördinator:

R. Warmelink

Samenvatting missie:

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de (verkeers-)veiligheid en het welzijn van de inwoners. De gemeente Scherpenzeel draagt daarom zorg voor een goede inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij letten wij op de behoeften van onze inwoners en streven wij naar doelmatigheid. De gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte zijn bovendien belangrijke kapitaalgoederen. Door ze op een duurzame en verantwoorde wijze te onderhouden, voorkomen wij kapitaalvernietiging en blijven de kosten in de toekomst relatief beperkt.

Lasten

Begroot € 1.518.296
Gerealiseerd € 1.215.321
Afwijking € 302.975
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09