Programma's

Programma 1: Veiligheid

Programma 1: Veiligheid

Portefeuillehouder(s):

W.M. Jaeger

/

/

Programmacoördinator:

R. Peeters

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente heeft een verantwoordelijke taak als het gaat om de openbare orde en veiligheid, maar doet dit niet alleen; we werken daarvoor samen met politie, brandweer, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, inwoners, wijkplatforms en ondernemers. Inwoners, ondernemers en toeristen voelen zich veilig en weten zich beschermd door de overheid. Respect voor elkaar is en blijft de norm. We handhaven de regels op het gebied van de openbare orde, veiligheid en evenementen. Iedereen is goed voorbereid op eventuele calamiteiten.

Lasten

Begroot € 830.048
Gerealiseerd € 908.880
Afwijking € -78.832
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09