Programma's

Programma 6: Sociaal Domein

Programma 6: Sociaal Domein

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

/

Programmacoördinator:

P. Georgiades

Samenvatting missie:

Het voor de inwoners van Scherpenzeel bieden van hulp en ondersteuning voor de verbetering van deelname aan de samenleving. We versterken de zelfredzaamheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. Het volgende beginsel is hierbij uitgangspunt: eerst Zelf of Samen, pas daarna inzet van een Professional (Ze-Sa-Pro)

Lasten

Begroot € 8.637.976
Gerealiseerd € 9.223.261
Afwijking € -585.285
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09