Jaarrekening

WNT Verantwoording

WNT-verantwoording 2021 gemeente Scherpenzeel

De Wet Normalisering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) is van toepassing op de gemeente Scherpenzeel. Het voor de gemeente Scherpenzeel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen Bezoldigingsmaximum).

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur (en overige topfunctionarissen) over het jaar 2021 is als volgt:

Bezoldiging topfunctionarissen
 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

W.M. van der Werken

B.S. van Ginkel-Schuur

R.J. ter Horst

Functie (functienaam)

Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Gemeentesecretaris

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

22-jan-18

1-jun-85

1-jul-21

In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

30-jun-21

heden

30-nov-21

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

100%

83%

100%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

52.524

62.903

37.658

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

9.115

10.803

6.488

Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

61.639

73.706

44.146

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

103.641

174.160

87.608

Vergelijkende cijfers 2020

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

100%

83%

0%

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

96.440

59.884

0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

16.166

10.136

0

Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

112.606

70.020

0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

166.830

nvt

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

W.A. Astma

Functie (functienaam)

Gemeentesecretaris a.i.

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

1-dec-21

In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

heden

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

1

Omvang dienstverband in uren

137

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Totale bezoldiging

18.769

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.263

Vergelijkende cijfers 2020

Uurtarief

nvt

Totale bezoldiging

0

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

nvt

Toelichting:
Het bezoldigingsmaximum voor de Gemeentesecretaris en de Raadsgriffier bedraagt
€ 209.000. Dit maximum is niet overschreden.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09