Jaarrekening

Financieel overzicht

Lasten

Rekening 2020

Prim. begr. 2021

Bijgest. begr 2021

Rekening 2021

Verschil

P0

Bestuur en Ondersteuning

15.840.958

9.961.030

10.169.827

9.687.085

-482.742

P1

Veiligheid

709.259

829.083

830.048

908.880

78.832

P2

Verkeer en Vervoer

1.274.730

1.288.375

1.518.296

1.215.321

-302.975

P3

Economie

222.822

206.569

260.771

251.923

-8.848

P4

Onderwijs

783.099

826.394

837.373

868.912

31.539

P5

Sport, Cultuur en Recreatie

1.979.380

1.834.885

1.956.947

2.123.845

166.898

P6

Sociaal Domein

8.334.390

6.931.766

8.637.976

9.223.261

585.285

P7

Volksgezondheid en Milieu

2.296.669

2.390.438

2.396.853

2.387.926

-8.927

P8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

7.830.770

4.374.572

9.555.124

8.772.160

-782.964

Totaal

39.272.079

28.643.112

36.163.215

35.439.313

-723.902

Baten

Rekening 2020

Prim. begr. 2021

Bijgest. begr 2021

Rekening 2021

Verschil

P0

Bestuur en Ondersteuning

-23.336.513

-19.130.157

-22.324.254

-21.473.742

850.512

P1

Veiligheid

-21.875

-13.840

-13.840

-76.372

-62.532

P2

Verkeer en Vervoer

-56.572

-35.904

-35.904

-96.905

-61.001

P3

Economie

-120.097

-129.606

-129.606

-134.520

-4.914

P4

Onderwijs

-59.753

-78.500

-89.479

-105.504

-16.025

P5

Sport, Cultuur en Recreatie

-185.167

-93.009

-113.009

-555.634

-442.625

P6

Sociaal Domein

-1.883.827

-1.012.459

-1.242.281

-1.767.345

-525.064

P7

Volksgezondheid en Milieu

-2.221.624

-2.348.128

-2.348.128

-2.369.863

-21.735

P8

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

-10.969.988

-5.834.038

-10.258.154

-9.553.761

704.393

Totaal

-38.855.416

-28.675.641

-36.554.655

-36.133.646

421.009

Saldo

416.663

-32.529

-391.440

-694.333

-302.893

NB. Negatieve bedragen zijn voordelig, positieve bedragen zijn nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09