Programma's

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

G. van Deelen

/

I. van Ekeren

Programmacoördinator:

R. Warmelink

Samenvatting missie:

De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden actief deel te nemen aan en gebruik te maken van activiteiten en voorzieningen op het terrein van kunst, cultuur, bibliotheekwerk en recreatie & toerisme. Een goed sportbeleid en geschikte sportvoorzieningen bevorderen het welzijn van de burgers. Behoud en versterking van onze monumenten geeft karakter aan Scherpenzeel en draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving om in te leven, wonen en recreëren.

Lasten

Begroot € 1.956.947
Gerealiseerd € 2.123.845
Afwijking € -166.898
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09