Programma 4: Onderwijs

Wat heeft het gekost?

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:

Onderwijshuisvesting

Taakveld:

4.2

Onderwijshuisvesting

Lasten

 4.057

Nadeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Lasten

 4.057

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Taakveld:

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lasten

 8.186

Nadeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Lasten

 19.296

Nadeel

De ondersteuning voor leerplicht was begroot onder de loonkosten, maar is in 2021 uitgevoerd via een DVO met Barneveld. Omdat de budgetten niet zijn verschoven, ontstaat op dit taakveld een nadeel.

Lasten

 27.482

Baten

- 11.353

Voordeel

De rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstanden beleid vielen hoger uit dan begroot.

Baten

- 4.672

Voordeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Baten

- 16.025

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09