Programma 4: Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Tabel baten en lasten onderliggende producten

Lasten

Rekening 2020

Prim. begr. 2021

Bijgest. begr 2021

Rekening 2021

Verschil

4.2

Onderwijshuisvesting

290.896

288.835

248.835

252.892

4.057

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

492.203

537.559

588.538

616.020

27.482

Totaal

783.099

826.394

837.373

868.912

31.539

Baten

Rekening 2020

Prim. begr. 2021

Bijgest. begr 2021

Rekening 2021

Verschil

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-59.753

-78.500

-89.479

-105.504

-16.025

Totaal

-59.753

-78.500

-89.479

-105.504

-16.025

Saldo

723.346

747.894

747.894

763.408

15.514

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09