Programma 4: Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Reservemutaties

Rekening 2020

Primaire begroting 2021

Bijgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil

Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen

25.000

25.000

25.000

25.000

0

Res. Nieuwbouw onderwijsgebouwen

-90.538

-97.294

-97.294

-97.294

0

Res. Leerlingenvervoer

-7.961

0

0

0

0

Totaal Reservemutaties

-73.499

-72.294

-72.294

-72.294

0

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09