Bijlagen

Bijlage 2: Investeringsoverzicht

Bijlage 2: Investeringsoverzicht

FCL

Omschrijving

Beschik-baar gesteld krediet

Uitgegeven t/m 2020

Uitgegeven in 2021

Restant krediet

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

701000

Advisering toekomst Scherpenzeel

47.000

71.462

-1.620

-22.842

703000

Nieuwbouw Scouting

89.000

6.786

43.657

38.557

704002

Implementatie ICT samenwerking

119.871

119.871

0

0

704005

Informatiebeleidsplan 2017 t/m 2020

475.500

356.642

16.436

102.422

704008

Uitbreiding ambtelijke capaciteit-meubilair

0

29.943

0

-29.943

704009

Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis

47.000

44.384

0

2.616

704010

Vervanging Renault 7-VPT-88

26.000

28.887

210

-3.098

704011

Vervanging Peugeot 4-VZK-13

30.000

16.092

251

13.657

704012

Vervanging vrachtwagen buitendienst

150.000

32

137.374

12.594

704013

Laadpalen

20.000

1.905

0

18.095

704014

VO Light Breehoek

60.000

8.496

32.909

18.596

704016

Vervanging airco's

30.000

0

12.100

17.900

704017

Aanschaf laptops 2021

105.000

0

0

105.000

706000

Implementatie Belastingsamenwerking

130.000

95.685

0

34.315

706001

taxatiekosten i.v.m. belasting samenwerking

28.800

28.800

0

0

701001

Aanschaf audio/Video Raad en Cie

75.000

0

0

75.000

Programma 2: Verkeer en vervoer

721019

Vervanging openbare verlichting 2015

865.505

839.209

28.278

-1.982

721023

Inhalen achterstallig asfaltonderhoud 2016-2017

142.000

142.000

0

0

721029

Uitvoeringsprogramma Centrumvisie

191.738

130.078

34.920

26.740

721031

Achterstallig onderhoud asfalt (2018-2020)

121.500

124.169

0

-2.669

721033

Herinrichting Eikenlaan 2019-2020

957.804

300.787

73.919

583.098

721034

Verlichting kerktoren

30.000

32.699

0

-2.699

721035

Kruising Oosteinde-Ringbaan

150.000

39.887

13.183

96.930

721036

Aanschaf 10 abri's

65.000

0

0

65.000

721037

t Zwarte Land volledige wegreconstructie

436.000

0

0

436.000

721038

Centrumvisie (voorbereiding parkeerplaats)

30.000

0

3.500

26.500

Programma 3: Economie

733000

Stroomvoorziening markt Breehoek

25.000

11.699

5.671

7.630

Programma 4: Onderwijs

742313

Permanent 11e lokaal Glashorst

286.033

0

286.033

0

742314

Eerste inrichting 11e lokaal Glashorst

53.250

0

53.250

0

Programma 5: Sport, cultuur & recreatie

752001

Verduurzaming sportpark

40.000

0

1.080

38.920

752010

Renovatie zwembad 't Willaer 2019

388.180

442.750

0

-54.570

757000

Aanleg park Weijdelaer

30.000

30.014

0

-14

757001

Speelplaats Oosteinde

15.000

0

15.758

-758

Kunstgrasvelden 2020 (toplagen) - aanv. krediet

150.000

0

0

150.000

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

772250

Vervanging mechanische riolering

198.000

144.012

0

53.988

772251

Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017

77.000

9.098

0

67.902

772252

Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan

195.000

1.675

1.637

191.688

772253

Aanleg watergang Lambalgerkeerkade

255.000

93.113

24.302

137.585

772254

Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020

1.883.093

1.031

1.510.729

371.333

772255

Riolering Heijhorst Zuid

106.000

84.800

0

21.200

772256

Mech/El deel gemalen 2019

74.000

64.551

0

9.449

772257

Uitvoering BWKP - klimaatmaatregelen (jaarlijks)

213.000

0

0

213.000

772258

Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks)

133.000

0

0

133.000

772259

Vervangen gem BBB Boslaan - mech/el deel 2020

39.000

0

14.704

24.296

775003

Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats

15.000

4.220

420

10.360

775004

Enginering begraafplaats Lambalgen

25.000

0

0

25.000

Programma 8: Volkhuisv., RO & Sted. vernieuwing

782006

Voorbereidingskrediet t Voort

50.000

36.494

8.100

5.406

782007

Voorbereidingskrediet Barneveldseweg

50.000

17.140

21.512

11.349

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09