Programma's

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

I. van Ekeren

/

Programmacoördinator:

R. Warmelink

Samenvatting missie:

Scherpenzeel is een gemeente met een aantrekkelijke dorpskern, een landschappelijk fraai buitengebied en biedt ruimte voor ondernemen. Het is er goed wonen en er zijn voldoende betaalbare woningen. Het aanbod sluit aan op behoefte van al onze inwoners; van starters tot senioren en met huur- en koopwoningen.

Lasten

Begroot € 9.555.124
Gerealiseerd € 8.772.160
Afwijking € 782.964
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09