Programma 4: Onderwijs

Indicatoren

Naam indicator

Eenheid

Realisatie

Begroot

2018

2019

2020

2021

2021

Absoluut verzuim; niet ingeschreven

Aantal per 1.000 leerlingen

0

0

0

nnb

0

Relatief verzuim; ongeoorloofd afwezig

Aantal per 1.000 leerlingen

18

14

nnb

nnb

18

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

0,4

2,0

0,9

nnb

0,5

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09