Programma 3: Economie

Wat heeft het gekost?

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:

Economische ontwikkeling

Taakveld:

3.1

Economische ontwikkeling

Lasten

 9.983

Nadeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Lasten

 9.983

Bedrijfsloket en -regelingen

Taakveld:

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

Lasten

- 4.598

Voordeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Lasten

 19.867

Nadeel

De kosten voor markten en standplaatsen vielen hoger uit dan begroot, met name door huur van een generator.

Lasten

 15.269

Baten

 3.585

Nadeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Baten

 3.585

Economische promotie

Taakveld:

3.4

Economische promotie

Lasten

- 34.100

Voordeel

Door COVID-19 is er in 2021 minder besteed aan recreatie en toerisme.

Lasten

- 34.100

Baten

- 8.499

Voordeel

Diverse verschillen onder € 12.500.

Baten

- 8.499

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 12:09:24 met de export van 07/07/2022 11:54:09